Innoclair

Wie zijn wij

Leverancier van hoogwaardige, efficiënt werkende duurzame micro-zuiveringen

Innoclair Nederland is leverancier van een reeks compacte en efficiënt werkende individuele micro-zuiveringen die het huishoudelijke afvalwater decentraal zuiveren. De slim ontworpen micro-zuivering biedt het antwoord op de actuele en dringende vraag naar effectieve zuivering van huishoudelijk afvalwater op het perceel zelf. Doordat het gezuiverde water wordt terug geven aan de natuur, daar waar we het verbruiken, wordt er een bijdrage geleverd aan de duurzame zoetwaterkringloop.  

Respect voor het milieu en biodiversiteit is hierbij voor ons van groot belang. Ons team adviseert u graag bij de keuze van uw systeem, en draagt zorg voor het correct installeren en onderhouden van uw micro-zuivering.

Typen micro-zuiveringen

Innoclair Nederland heeft standaard 4 verschillende uitvoeringen in haar assortiment welke zijn afgestemd op de hoeveelheid vervuiling die aangeboden wordt op de micro-zuivering. Het systeem zuivert het afvalwater biologisch met een “actief slib” systeem doormiddel van beluchting, bezinking en recirculatie. 

Deze krachtige micro-zuivering zuivert huishoudelijk afvalwater zonder toevoeging van chemicaliën, maar met de technologie van een grootstedelijke zuiveringsinstallatie. Het systeem is geavanceerd qua ontwerp en techniek, waardoor onaangename geuren tot het verleden behoren.

Innoclair Nederland micro-zuiveringen

Compacte micro-zuiveringen

4 tot 6 inwonersequivalenten

De modellen NG4 en NG6 zijn ontworpen voor huishoudens tot en met 6 personen. De NG6 zuivert probleemloos 900 liter water per dag tegen een zeer laag energie verbruik.

Nieuws

Volg het nieuws van Innoclair Nederland ook op LinkedIn.

Recensies

Een milieuvriendelijke micro-zuivering

De heer en mevrouw RASSE, gebruiker van Innoclair in Frankrijk, Eure (27) ervaren de positieve bijdrage aan de biodiversiteit. Ze besloten het gezuiverde water van de micro-zuivering in een vijver op hun perceel te lozen.

DE AANLEG VAN EEN KUNSTMATIGE VIJVER 
De heer en mevrouw RASSE zijn beide mensen die van de natuur houden. Ze hechten veel waarde aan de biodiversiteit. Christophe RASSE heeft besloten om een vijver aan te leggen waar alleen het gezuiverde water van de micro-zuivering op geloosd wordt.

De vijver wordt alleen gevoed door het gezuiverde water van de micro-zuivering
De eendenkroos is sterk ontwikkeld, wat het bewijs is van een evenwichtige biodiversiteit.

Deze situatie bewijst in de praktijk dat het gezuiverde water van goede kwaliteit is en dat de biodiversiteit hier wordt beschermd.

“Deze vijver heeft geen afvoer, de enige toevoer is het regenwater wat hier plaatselijk valt en het gezuiverde water van de micro-zuivering. We hoopten dat hier ook vogels naar toe zouden komen. Dit is wat er nu gebeurt. En na verloop van tijd zagen we veel kleine kikkers verschijnen.
Ze zijn er nog steeds en hebben het hier goed naar z’n zin. “

Een micro-zuivering die biodiversiteit respecteert 

De microzuiveringsinstallatie van Innoclair respecteert de biodiversiteit en het milieu. Ontdek de ervaring van een van onze gebruikers.

RESPECT VOOR HET MILIEU
De micro-zuiveringen van Innoclair zijn goed voor het milieu.

Ze hebben geen uitstoot van:

  • Methaan
  • Andere zware broeikasgassen
  • slechte geuren.


Op aquatisch niveau behoudt ons product ook de biodiversiteit, zoals u kunt zien in het onderstaande voorbeeld.

Om een ​​micro-zuivering te ontwerpen die aan de wensen van nu en de toekomst voldoen, hebben we een aantal patenten toegepast waarmee we deze resultaten behalen.

LOZING IN WATERPUNTEN
Een van de belangrijkste eigenschappen van de micro-zuiveringen van Innoclair, is de mogelijkheid om rechtstreeks te lozen in oppervlakte water zoals kikkerpoelen, sloten, vijvers en rivieren.

“Deze vijver is heel oud die gevoed wordt door een bron. Er zwemmen vissen en kakkerlakken in. We hebben koikarpers uitgezet die het uitstekend doen en combinatie met de eenden. We tonen hiermee aan dat dit een positieve impact heeft op het milieu. Voor ons is dit echt een heel belangrijk ding. “