Innoclair

Netwerkseminar Innoclair

picture_1664827201505-2

Afgelopen week een netwerkseminar mogen bijwonen van Innoclair.

Hierin werd gekeken naar de voorgaande jaren, maar vooral ook naar toekomst!

Naast de micro-zuiveringen worden binnenkort ook complete pompputten aan het assortiment toegevoegd. Deze kunnen worden toegepast indien het water niet geheel onder vrij verval kan wegvloeien.

Uiteraard kwam ook het onderwerp waterschaarste ter sprake.

Nederland is een waterland, maar helaas wordt er ook onnodig veel bruikbaar water afgevoerd.

Ook het gezuiverde water uit een RWZI wordt over het algemeen afgevoerd naar rivieren of oppervlaktewater zonder dat dit water wordt hergebruikt.

Met een micro-zuivering van Innoclair laten we juist het water daar waar we het verbruiken.

Hierdoor wordt er geen kostbaar water afgevoerd!

Bijkomend voordeel is dat hier ook aanzienlijk minder energie voor nodig is.

Een win-win situatie!

Meer nieuws