Innoclair

Op weg naar een circulaire waterketen!

IMG_20230412_165931 2

Deze micro-zuivering van Innoclair Nederland is op weg naar de realisatie van een circulaire waterketen.

Langzamerhand wordt men er van bewust dat (drink-)water een kostbaar goed is. Drinkwatermaatschappijen melden dat de leveringszekerheid van voldoende drinkwater in het gedrang komt door de steeds maar toenemende vraag.

Het grootste deel van ons afval,- en regenwater voeren we af via het rioleringssysteem.

Nadat het door een rioolwaterzuivering gezuiverd is, wordt het geloosd op de rivieren waarna het naar zee wordt afgevoerd.

Het gevolg is dat het grondwater niet voldoende wordt aangevuld en daarmee de waterketen niet rond is.

De micro-zuivering van Innoclair Nederland zuivert het huishoudelijk afvalwater tot loosbaar water bij de woning zelf. Hierdoor wordt de waterketen weer gesloten.

Daarnaast verbruikt dit duurzame systeem minder elektrische energie dan de traditionele rioleringssystemen.

Een Win-Win situatie!

Meer nieuws