Innoclair

Drinkwatercrisis dreigt

een-kraan-waaruit-een-druppel-water-op-de-grond-druppelt-die-is-gebarsten-door-droogte-het-concept-van-abnormale-hitte-en-droog

Met het weer van de afgelopen maanden zou je het niet gelijk verwachten, maar er dreigt een drinkwatercrisis!

Onlangs verscheen er opnieuw een artikel in de media dat 7 van de 10 drinkwaterbedrijven niet of nauwelijks genoeg reserves heeft. Een gevolg hiervan is dat het niet meer vanzelfsprekendheid is dat er water uit de kraan komt. De situatie wordt steeds nijpender. Aldus een woordvoerder van een groot drinkwaterbedrijf.

Er is geen tijd te verliezen om anders om te gaan met ons watersysteem. We moeten drinkwater besparende maatregelen nemen. Daarnaast moeten we in tegenstelling tot het afvoeren van regen- en gezuiverd afvalwater zorgen dat er zoveel mogelijk van dit water terug de natuur in gaat via de bodem. Hierdoor vullen we niet alleen het grondwater aan, maar houden we ook nog eens de micro organismen in de bodem in leven welke onmisbaar zijn voor een gezonde bodem.

De micro zuivering van Innoclair maakt onderdeel uit van deze oplossing.

Deze zuivert huishoudelijk afvalwater en brengt het gezuiverde water terug in de natuur daar waar we het verbruiken. Hierdoor wordt de waterkringloop weer sluitend gemaakt.

Meer nieuws